Anh chị ơi cho e hỏi nv này với ạ 2 cổ dông của cty góp vốn bằng cách chung tiền…

Anh chị ơi cho e hỏi nv này với ạ
2 cổ dông của cty góp vốn bằng cách chung tiền mua 1 máy móc dùng để sản xuất trị giá 300tr cho cty. Khi nhận máy này ktoan phải ghi nhận đầy đủ những mục nào ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 3, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị ơi cho e hỏi nv này với ạ 2 cổ dông của cty góp vốn bằng cách chung tiền…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *