Anh Chị ơi em mới làm kế toán nên còn ít kinh nghiệm. Anh chị cho em hỏi khi em …

Anh Chị ơi em mới làm kế toán nên còn ít kinh nghiệm.
Anh chị cho em hỏi khi em kê khai thế quý 1 xong giờ em lại mới phát hiện ra có 2 hoá đơn bị huỷ nhưng em không biết và chưa kê vào hoá đơn xoá bỏ khi nộp tờ khai.
Thì giờ em cần làm những gì ạ?
Em cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 2, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Anh Chị ơi em mới làm kế toán nên còn ít kinh nghiệm. Anh chị cho em hỏi khi em …”

 • *Căn cứ:
  –Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 sửa đổi Nghị định 109/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn, theo đó, sửa đổi quy định xử phạt VPHC trong lĩnh vực quản lý giá, vi phạm hành chính về phí, lệ phí và xử phạt hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn
  *Tại Điều 3 khoản 7. Sửa đổi, bổ sung một số Điều quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý hóa đơn
  7. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1; bổ sung Khoản 4 vào Điều 40 như sau:
  “1. Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với hành vi lập sai hoặc không đầy đủ nội dung của thông báo, báo cáo theo quy định gửi cơ quan thuế, trừ thông báo phát hành hóa đơn.
  – Trường hợp tổ chức, cá nhân tự phát hiện sai sót và lập lại thông báo, báo cáo thay thế đúng quy định gửi cơ quan thuế trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành Quyết định thanh tra thuế, kiểm tra thuế tại trụ sở người nộp thuế thì không bị phạt tiền”.

  *Theo đó:

  – Kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2016 nếu doanh nghiệp lập sai Báo cáo sử dụng hóa đơn thì:

  *Nếu doanh nghiệp kê khai sai và phát hiện ra nộp lại trước thời điểm có công bố quyết định thanh tra thuế tại doanh nghiệp thì không bị phạt

  1. Lập lại Báo cáo THSD Hóa Đơn đúng điều chỉnh tờ khai sai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *