Anh chị nào có kinh nghiệm vụ xuất hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế hóa đ…

Anh chị nào có kinh nghiệm vụ xuất hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế hóa đơn không ạ? Cho em xin ít kinh nghiệm với ạ, em đang rối vụ này quá mà không biết làm ntn?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 2, 2017

account_box admin

4 thoughts on “Anh chị nào có kinh nghiệm vụ xuất hóa đơn lẻ trong thời gian bị cưỡng chế hóa đ…”

 • muốn xuất thì mang quyển hóa đơn lên thuế, mỗi lần xuất xin thuế, nộp tiền thuế GTGT và TNDN thì được xuất, hóa đơn đấy hợp pháp

 • *Căn cứ:
  – Công văn 1695/TCT-QLN được ban hành vào ngày 22/4/2016 sử dụng hóa đơn lẻ 2016
  *Theo đó:
  – Trường hợp đang áp dụng biện pháp cưỡng chế thông báo hóa đơn không có giá trị sử dụng thì Cục Thuế tiếp tục cho người nộp thuế sử dụng từng hóa đơn lẻ nếu người nộp thuế thực hiện các việc sau:

  – Có văn bản đề nghị sử dụng từng hóa đơn lẻ cho từng lô hàng, hạng mục công trình hoàn thành để có nguồn thanh toán tiền lương công nhân, thanh toán các khoản chi phí đảm bảo sản xuất kinh doanh được liên tục.

  – Có văn bản cam kết thực hiện nộp ngay toàn bộ số thuế phát sinh trên hóa đơn lẻ được sử dụng và nộp một phần tiền thuế nợ ít nhất bằng 15% doanh thu trên hóa đơn được sử dụng.

  – Trong một số trường hợp đặc thù thì Cục trưởng Cục Thuế xem xét thực tế để cho phép người nộp thuế đề nghị một lần nhưng được sử dụng nhiều hóa đơn.

  – Nếu người nộp thuế vi phạm cam kết thì cơ quan thuế dừng ngay việc sử dụng hóa đơn lẻ của người nộp thuế.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *