mọi người ơi,trên HĐ có 1 lỗi nhỏ thì có cách gì mà mn hay chia sẻ bằng dầu hay …

mọi người ơi,trên HĐ có 1 lỗi nhỏ thì có cách gì mà mn hay chia sẻ bằng dầu hay gì để nó bay hơi để sửa lại đó nhỉ, em quên mất giờ mới muốn dùng. em cảm ơn trc ạ !

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 1, 2017

account_box admin

4 thoughts on “mọi người ơi,trên HĐ có 1 lỗi nhỏ thì có cách gì mà mn hay chia sẻ bằng dầu hay …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *