E làm sai thông báo phát hành hđ qua mạng. Chỉ sai số lượng. Nộp lại thì cán b…

E làm sai thông báo phát hành hđ qua mạng. Chỉ sai số lượng. Nộp lại thì cán bộ phòng ấn chỉ bảo e phải làm cv hủy tờ nộp lại đi. Làm cv mới đính chính lại thông báo phát hành cũ. Nhưng phải có money. Các anh chị cho e hỏi nếu k có money mà mình cứ nộp thẳng 1 cửa thì có đi chấp nhận k ạ? Anh chị giúp e với ạ? E đang gấp lắm

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 1, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *