Có vấn đề liên quan đến kinh phí công đoàn, em xin các bậc đàn anh đàn chị có ki…

Có vấn đề liên quan đến kinh phí công đoàn, em xin các bậc đàn anh đàn chị có kinh nghiệm cho e xin chút chỉ giáo.
Bên em đăng kí thang bảng lương cho DN cần ý kiến của liên đoàn lao động do bên e chua có công đoàn cơ sở. mà muốn ý kiến này bên e phải đóng kinh phí công đoàn 2% ạ, Kinh phí công đoàn này từ khi DN thành lập chưa đóng bao giờ. giờ phải đóng từ năm 2013 thì là 1 khoản rất to.
Các anh/chị đã đóng KPCD này chưa ạ, có bắt buộc không,
có cách nào đóng ít đi được không ạ.
Em xin cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 1, 2017

account_box admin

11 thoughts on “Có vấn đề liên quan đến kinh phí công đoàn, em xin các bậc đàn anh đàn chị có ki…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *