Các mợ cho cháu hỏi với? Bên cháu bán hàng gia dụng đôi khi khách hàng không lấy…

Các mợ cho cháu hỏi với?
Bên cháu bán hàng gia dụng đôi khi khách hàng không lấy hóa đơn nhưng cháu vẫn phải xuất nhưng xuất HĐ thì lại không có thông tin nên cháu viết như vậy có được ko? Các mợ tư vấn cho cháu với!
1. Cháu viết như vậy có được không?
2. Xuất cho khách lẻ số tiền lớn như vậy có sao không?
3. Khi cơ quan thuế hỏi thì có cách nào để giải trình hợp lý không (Riêng ý kiến riêng của cháu thì Mình bán hàng mình xuất hóa đơn mình nộp thuế không sao cả, nhưng còn người mua họ không lấy hóa đơn, hay xuất cho khách hàng nhưng họ lại ko lấy, trong quá trình kê khai thuế dẫn tới hai đơn vị một kê khai và 1 không kê khai “đối chiếu chéo” thì sẽ có vấn đề có thể mình sẽ bị coi là (Doanh Thu Ảo không? )
4. Hóa đơn cháu thu tiền mặt luôn ạ (Khách hàng chuyển vào TK cá nhân)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note June 1, 2017

account_box admin

21 thoughts on “Các mợ cho cháu hỏi với? Bên cháu bán hàng gia dụng đôi khi khách hàng không lấy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *