Cho em hỏi.Trường hợp công ty có hợp đồng dịch vụ với công ty nước ngoài,công ty…

Cho em hỏi.Trường hợp công ty có hợp đồng dịch vụ với công ty nước ngoài,công ty bên nước ngoài cử chuyên gia sang thực hiện hợp đồng.trong hợp đồng không quy định về phần tiền lương, tiền công trả cho chuyên gia mà chỉ trả phí dịch vụ, ngoài thuế nhà thầu,có phát sinh nghĩa vụ thuế TNCN cho chuyên gia không?
và thế nào là cá nhân không cư trú có thu nhập phát sinh tại Việt Nam nhưng nhận thu nhập ở nước ngoài?
Mọi người tư vấn giúp em với ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 31, 2017

account_box admin

One thought on “Cho em hỏi.Trường hợp công ty có hợp đồng dịch vụ với công ty nước ngoài,công ty…”

  • Cái này là ký hợp đồng với cty nước ngoài thì chỉ phát sinh thuế nhà thầu thôi chứ bạn. Chi phí dịch vụ bạn trả cho cty chứ có trả cho cá nhân đâu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *