Anh chị cho em hỏi bây giờ xuất hoá đơn ngành nghề kinh doanh nào cũng được ạ? C…

Anh chị cho em hỏi bây giờ xuất hoá đơn ngành nghề kinh doanh nào cũng được ạ? Chứ không cần phải đăng ký trong giấy phép kinh doanh ạ? (Sếp em cứ khăng khăng như vậy? Bảo em chưa cập nhật Luật mới 🙁 )

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 31, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi bây giờ xuất hoá đơn ngành nghề kinh doanh nào cũng được ạ? C…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *