Chào a/c. Em mới nhận làm kế toán cho một cty. Cty em mua dầu Do 0.05%s mà chuyể…

Chào a/c. Em mới nhận làm kế toán cho một cty. Cty em mua dầu Do 0.05%s mà chuyển bên em thanh toán thừa tiền cho bên họ. Vì là công nợ hơn 3 tỷ chuyển khoản dần dần. Bây giờ e vào sổ phụ thấy chuyển thừa hơn 500 triệu. Em muốn làm công văn trả bằng tiền mặt thì phải làm thế nào. Khi hạch toán thì bút toán này như thế nào ạ. (Thực ra đây là hoá đơn khống thôi ạ cho nên thực chất là chỉ thanh toán cho hợp lý sổ sách hoá đơn thôi ạ).

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 29, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Chào a/c. Em mới nhận làm kế toán cho một cty. Cty em mua dầu Do 0.05%s mà chuyể…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *