Các bác ơi giúp em vụ này với. Công ty em mới thanh tra song. làm quyết toán thu…

Các bác ơi giúp em vụ này với. Công ty em mới thanh tra song. làm quyết toán thuế TNDN 2016 em chuyển lỗ 2015 là 60tr, vào chỉ tiêu B4 5tr nộp phạt, năm 2016 lãi 163.000đ khi phần mềm nhảy vào chỉ tiêu C3 cứ yêu cầu lỗ từ năm trước chuyển sang phải nhỏ hơn hoặc bằng thu nhập chịu thuế trừ thu nhập miễn thuế. em mới vào nghề nên không biết mong các bác chỉ đường dẫn lối ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 29, 2017

account_box admin

One thought on “Các bác ơi giúp em vụ này với. Công ty em mới thanh tra song. làm quyết toán thu…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *