Em mới đi làm nên nhiều cái chưa biết cả nhà cho em hỏi chút ạ: trên một hoá đơn…

Em mới đi làm nên nhiều cái chưa biết cả nhà cho em hỏi chút ạ: trên một hoá đơn em không cẩn thận nên giám đốc ký và đóng đấu ở chỗ người bán hàng rồi, em lại đóng thêm dấu treo, hoá đơn này có được thuế chấp nhận không ạ. cả nhà giúp em với ạ. Em cảm ơn ạ!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 28, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *