MN ơi cho e hỏi, công ty em kinh doanh máy tính, do nước mưa làm hỏng 5 cái lapt…

MN ơi cho e hỏi, công ty em kinh doanh máy tính, do nước mưa làm hỏng 5 cái laptop, bây h em nên hạch toán 5 cái laptop này ntn ạ.Hiện tại công ty e chưa có lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 27, 2017

account_box admin

7 thoughts on “MN ơi cho e hỏi, công ty em kinh doanh máy tính, do nước mưa làm hỏng 5 cái lapt…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *