Kính chào các ac Trường hợp trong cty có người nước ngoài làm chức vụ là Giám Đố…

Kính chào các ac
Trường hợp trong cty có người nước ngoài làm chức vụ là Giám Đốc điều hành. Nếu muốn đưa lương của người này vào chi phí.
Vậy em cần làm những gì để đưa lương họ vào chi phí ngoài việc lập bảng lương, chấm công và Hợp đồng lao động ạ ?
E có tìm hiểu thì thấy nếu là người nước ngoài phải có Giấy phép lao động ( có này hồ sơ có phức tạp ko a)
Và cần thêm những thủ tục gì nữa a?
mong các tiền bối giúp đỡ e

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 27, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Kính chào các ac Trường hợp trong cty có người nước ngoài làm chức vụ là Giám Đố…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *