Cho mih hỏi là công ty mình họ ít lấy hoá đơn. Giờ cả tháng mình cứ xuất viết ng…

Cho mih hỏi là công ty mình họ ít lấy hoá đơn. Giờ cả tháng mình cứ xuất viết người mua không lấy hoá đơn đung k a

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 27, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Cho mih hỏi là công ty mình họ ít lấy hoá đơn. Giờ cả tháng mình cứ xuất viết ng…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *