Các anh chị cho em hỏi . HD như vậy thì hạch toán phần thuế như thế nào ạ. Hay l…

Các anh chị cho em hỏi . HD như vậy thì hạch toán phần thuế như thế nào ạ. Hay la để trống phần thuế. Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 27, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *