Mọi người cho e hỏi này với ạ. Công ty em làm bên lĩnh vực xây dựng, năm 2013 bạ…

Mọi người cho e hỏi này với ạ. Công ty em làm bên lĩnh vực xây dựng, năm 2013 bạn kế toán cũ có hạch toán các khoản hóa đơn xuất tạm ứng vào tài khoản 3387 ( doanh thu chưa thực hiện), nhưng không biết vì lý do gì, các công trình đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao và xuất hóa đơn hết cho khách hàng, nhưng bạn ấy chỉ kết chuyển có 1 phần 3387 sang 5113 thôi. Giờ sếp yêu cầu em làm lại sổ sách năm 2014 thì thấy khoản 3387 vẫn còn số dư bên có. Mong mọi người hướng dẫn em cách xử lý khoản này với
P/s : Công ty em đã quyết toán đến hết năm 2013 rồi
Thanks all

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

One thought on “Mọi người cho e hỏi này với ạ. Công ty em làm bên lĩnh vực xây dựng, năm 2013 bạ…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *