các bác tư vấn giúp em vấn đề này với ạ: cty em kinh doanh nhà hàng khách sạn. …

các bác tư vấn giúp em vấn đề này với ạ:
cty em kinh doanh nhà hàng khách sạn. em có mua ít bát đia, thìa muôi, đũa. em hạch toán vào tk 242 . nhưng vấn đề là em không biết những loại này phân bổ trong bao lâu ạ.
các bác giúp em với. e mới sang lĩnh vực này nên rất mong các bác chỉ giáo ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

4 thoughts on “các bác tư vấn giúp em vấn đề này với ạ: cty em kinh doanh nhà hàng khách sạn. …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *