Các anh chị cho e hỏi, hết quý 1, cty e sử dụng hết hóa đơn, đến 27/3/17 e gửi t…

Các anh chị cho e hỏi, hết quý 1, cty e sử dụng hết hóa đơn, đến 27/3/17 e gửi thông báo phát hành hóa đơn tiếp theo đến cơ quan thuế bắt đầu sử dụng từ 10/4/17.
Ngày 28/4/17 e nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 1 (từ 01/1/17-31/3/17) e ko khai phần hóa đơn phát hành từ 10/4 vào, giờ thuế yêu cầu đến giải trình về việc “Chỉ tiêu phát hành hóa đơn quý 1/2017 ko đúng với số lượng hóa đơn mà đơn vị phát hành”
E nghĩ đến quý 2 e với điền vào số mua và phát hành trong kỳ từ 10/4 chứ ạ ?
Trường hợp của e xử lý ntn và phải nộp phạt ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

One thought on “Các anh chị cho e hỏi, hết quý 1, cty e sử dụng hết hóa đơn, đến 27/3/17 e gửi t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *