Cả nhà ơi cho e hỏi chút: tờ khai quyết toán tndn năm 2015 em phát hiện ra 2 chỉ…

Cả nhà ơi cho e hỏi chút: tờ khai quyết toán tndn năm 2015 em phát hiện ra 2 chỉ tiêu bị sai, 1 là chỉ tiêu B13 trên tờ khai bị sai số liệu và chỉ tiêu 02 trên mẫu 03-1a chưa điền, h e phải làm thế nào ạ, e cảm ơn ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *