Cả nhà cho em hỏi vấn đề này chút ạ. Ví dụ nhà em có 500m2 đất muốn làm trường h…

Cả nhà cho em hỏi vấn đề này chút ạ. Ví dụ nhà em có 500m2 đất muốn làm trường học tư. Vậy tiền thuế đất em có phỉ nộp không và nộp bao nhiêu, công thức như thế nào ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 26, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *