Quyết toán thuế bị loại khoản chi trang phục lý do là cơ quan thuế đến quyết toá…

Quyết toán thuế bị loại khoản chi trang phục lý do là cơ quan thuế đến quyết toán không thấy nhân viên cty có đồng phục. Thực tế là doanh nhiệp có chi tiền cho nhân viên mua áo trắng, quần đen nhưng không bắt buộc nhân viên phải mặc
Các anh chị trên diễn đàn chỉ em cách giải trình với
Em cảm ơn

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 25, 2017

account_box admin

5 thoughts on “Quyết toán thuế bị loại khoản chi trang phục lý do là cơ quan thuế đến quyết toá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *