Em mong cả nhà tư vấn giúp em ca khó này. 1 đơn vị hoạt động lữ hành, đã để tồn …

Em mong cả nhà tư vấn giúp em ca khó này. 1 đơn vị hoạt động lữ hành, đã để tồn vé máy bay đầu vào từ 2015, 2016 đến nay. xin cả nhà cho em hướng giải quyết với ạ. có nên xuất cả 2015 và 2016 ra ở 2016 và làm lại báo cáo hay không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 24, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *