Cho em hỏi một chút với ạ. Quy định về các khoản phụ cấp phải đóng Bảo hiểm từ 1…

Cho em hỏi một chút với ạ. Quy định về các khoản phụ cấp phải đóng Bảo hiểm từ 1/1/2018 thay đổi như thế nào ạ? Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho em hỏi một chút với ạ. Quy định về các khoản phụ cấp phải đóng Bảo hiểm từ 1…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *