Cho em hỏi khi e viết hóa đơn . Liên 3 em lỡ làm lem màu mực có sao không ạ . Ch…

Cho em hỏi khi e viết hóa đơn . Liên 3 em lỡ làm lem màu mực có sao không ạ . Chỉ bị lem mờ thôi nhưng tại vì vết lem nó nằm ngay chính giữa của hóa đơn liên 3 luôn ạ .

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Cho em hỏi khi e viết hóa đơn . Liên 3 em lỡ làm lem màu mực có sao không ạ . Ch…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *