cả nhà cho em hỏi; BCTC ngoài nộp cho CQ thuế thì phải nộp cho cục thống kê và n…

cả nhà cho em hỏi; BCTC ngoài nộp cho CQ thuế thì phải nộp cho cục thống kê và nơi đăng kí kinh doanh phải ko ạ? công ty em đến giờ vẫn chưa nộp cho bên cục thống kê và đăng kí kinh doanh thì có bị phạt ko ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 24, 2017

account_box admin

2 thoughts on “cả nhà cho em hỏi; BCTC ngoài nộp cho CQ thuế thì phải nộp cho cục thống kê và n…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *