Em chào các anh chị. Các anh chị admin cũng như các anh chị thành viên trong hội…

Em chào các anh chị. Các anh chị admin cũng như các anh chị thành viên trong hội cho em hỏi 1 vấn đề liên quan tới chứng khoán như sau

TH1 Cá nhân mua chứng khoán thì phải nộp các loại thuế gì? Thuế suất bao nhiêu? Doanh thu tính thuế tính thế nào?
Th2 tổ chức, công ty 100 vốn nước ngoài đầu tư chứng khoán thì phải nộp những loại thuế gì? Thuế suất bao nhiêu? Doanh thu tính thuế tinh ra sao?
Th3. Nhà thầu nước ngoài mua chứng khoán thì phải đóng các loại thuế nào và cách tính ra sao?

Các anh chị tư vấn giúp em vụ này với nhé. Em cảm ơn.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 23, 2017

account_box admin

One thought on “Em chào các anh chị. Các anh chị admin cũng như các anh chị thành viên trong hội…”

  • Ngày mai 9h15′ sáng sàn mở cửa, bạn cầm cmnd ra công ty chứng khoán mở tài khoản (hết tầm 15 phút) rồi tha hồ hỏi họ. Họ sẽ tư vấn cho bạn ở các vị thế khách hàng là cá nhân trong, ngoài nước và tổ chức.
    Về các khoản thuế thì đặc biệt là cá nhân tham gia sẽ phải nộp thuế TNCN theo TT111/2013. Đối với cá nhân trong nước sẽ có khoản thuế TNCN theo 2 cách tính là 0.1% giá trị giao dịch (khoản tạm nộp do công ty chứng khoán tự khấu trừ trước) hoặc 20% giá trị phần lợi nhuận. Đối với cổ tức tiền mặt đc chia thì cá nhân chịu 5% mức cổ tức đc chia (công ty chứng khoán tự khấu trừ). Đối với cổ phiếu thưởng thì sẽ là 5% mệnh giá khấu trừ khi giao dịch.
    Đối với doanh nghiệp thì cổ tức tiền mặt đc chia là thu nhập không chịu thuế.
    Nhìn phức tạp vậy nhưng công ty chứng khoán họ sẽ khấu trừ hết dùm mình, khách hàng sẽ chỉ việc sử dụng dịch vụ thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *