Có nhiều tình huống nếu không có kinh nghiệm và kỹ năng xã hội thì chúng ta vô t…

Có nhiều tình huống nếu không có kinh nghiệm và kỹ năng xã hội thì chúng ta vô tư vi phạm, khi cơ quan nhà nước áp dụng luật triệt để lúc đó mới tá hoả thì đã muộn:

1. Chi phí lương:
Kê nhân viên ảo vô tội vạ –> Chết vì thiếu hiểu biết ( Truy thu thuế TNCN, TNDN, Bảo hiểm, phạt vì gian lận thuế…)

2. Đóng bảo hiểm dùm:
Đóng bất chất nhưng hồ sơ không đủ, giải trình không được–> chết vì tưởng mình hay( Truy thu, phạt, thậm chí đi tù nếu chiếm đoạt số tiền lớn..)

3. Cân đối thuế VAT.
Mua hoá đơn khống vô tội vạ–> chết vì tham, VAT là tiền thuế thu hộ cho nhà nước mà muốn ăn luôn( Truy thu, phạt vì gian lận thuế, thậm chí đi tù…)

—> cân nhắc trước khi làm, suy nghĩ hậu quả mà mình mang lại cho bản thân và doanh nghiệp sau này.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 23, 2017

account_box admin

21 thoughts on “Có nhiều tình huống nếu không có kinh nghiệm và kỹ năng xã hội thì chúng ta vô t…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *