Cả nhà cho e hỏi là khi trước công ty có đăng ký tài khoản ngân hàng mang tên cô…

Cả nhà cho e hỏi là khi trước công ty có đăng ký tài khoản ngân hàng mang tên công ty và đã báo cáo theo mẫu 08 rồi, và tài khoản đó bây giờ vẫn dùng bình thường. Cách đây 2 tháng công ty có lập thêm một tài khoản của ngân hàng khác nhưng chưa báo lại với bên thuế. Như vậy có sao không ạ? Có cần lập mẫu 08 mới gwuri sang bên thuế không ạ? Và có bị phạt chậm khai báo bổ sung không ạ? Nếu có mức phạt là bao nhiêu ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 23, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Cả nhà cho e hỏi là khi trước công ty có đăng ký tài khoản ngân hàng mang tên cô…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *