Tình hình là công ty e sắp tới hạn thanh toán công nợ hàng nhập khẩu cho cty nướ…

Tình hình là công ty e sắp tới hạn thanh toán công nợ hàng nhập khẩu cho cty nước ngoài. Nhưng hiện tại cty e chưa thanh toán được. Có anh chị nào có công văn gia hạn thanh toán nước ngoài không? cho e xin cái mẫu với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 22, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Tình hình là công ty e sắp tới hạn thanh toán công nợ hàng nhập khẩu cho cty nướ…”

  • e tưởng phải làm gia hạn thanh toán. cty e nhập khẩu hàng từ năm 2016. hạn thanh toán là 1 năm. e nghĩ tới hạn mà chưa tt dc thì phải làm công văn gia hạn thanh toán

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *