Công ty em mua đường gluco của 2 nhà cung ứng nhưng thuế suất của 2 bên lại khác…

Công ty em mua đường gluco của 2 nhà cung ứng nhưng thuế suất của 2 bên lại khác nhau.Một bên là 5% và một bên là 0%.Vậy mọi người cho em hỏi,hóa đơn đầu ra của bên em cũng phải xuất tương ứng là 0% và 5% lun đúg ko ạ ? Có ai có thông tư hay nghị định nói về vấn đề đó cho em xin tham khảo với.( Em bổ sung đường gluco bên em mua là hoá chất dùng trong xử lý nước thải ạ và bên em làm thương mại ạ)

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 22, 2017

account_box admin

One thought on “Công ty em mua đường gluco của 2 nhà cung ứng nhưng thuế suất của 2 bên lại khác…”

  • B mua về dùng trg xử lý nc thải. Vậy hđ đầu ra của b là dịch vụ chứ đâu fai là một sản phẩm. Tức là b mua về để sử dụng chứ ko fai mua vào rồi xuất bán luôn. Th này vat 10%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *