Anh chị cho e hỏi: báo cáo hóa đơn vào quý 4 năm 2016 em tích vào ô ” Kì báo cáo…

Anh chị cho e hỏi: báo cáo hóa đơn vào quý 4 năm 2016 em tích vào ô ” Kì báo cáo cuối cùng”. Bây giờ thuế gọi điện báo sai thì phải làm sao để sửa sai ạ? Em là người mới nên làm sai. Mong cả nhà giúp đỡ ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 22, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho e hỏi: báo cáo hóa đơn vào quý 4 năm 2016 em tích vào ô ” Kì báo cáo…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *