Em làm trong công ty dệt vải, em đang đau đầu vì bảng tính giá thành, em tính tr…

Em làm trong công ty dệt vải, em đang đau đầu vì bảng tính giá thành, em tính trên excel nhưng không biết cách nào để đưa lên phần mềm kế toán misa. Có tiền bối nào cùng ngành hỗ trợ em với

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 21, 2017

account_box admin

One thought on “Em làm trong công ty dệt vải, em đang đau đầu vì bảng tính giá thành, em tính tr…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *