có ai không nộp báo cáo tình hính sử dụng lao động không ạ? cty em trước giờ chư…

có ai không nộp báo cáo tình hính sử dụng lao động không ạ? cty em trước giờ chưa có nộp! giờ nộp có bị phạt không?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 21, 2017

account_box admin

2 thoughts on “có ai không nộp báo cáo tình hính sử dụng lao động không ạ? cty em trước giờ chư…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *