Sau vụ qt mình bị dính thuế nhà thầu. Ai cho m kn về vụ này với. Đọc chả hiểu j….

Sau vụ qt mình bị dính thuế nhà thầu. Ai cho m kn về vụ này với. Đọc chả hiểu j. Hic

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 20, 2017

account_box admin

One thought on “Sau vụ qt mình bị dính thuế nhà thầu. Ai cho m kn về vụ này với. Đọc chả hiểu j….”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *