Dear anh chị, Em cần làm thủ tục thanh lý tài sản oto của công ty bán lại cho cá…

Dear anh chị,
Em cần làm thủ tục thanh lý tài sản oto của công ty bán lại cho cá nhân, thì cần những văn bản giấy tờ và các bước ntn ạ?
Anh chị có kinh nghiệm hướng dẫn giúp em ạ!
Em cảm ơn ạ!????

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 20, 2017

account_box admin

One thought on “Dear anh chị, Em cần làm thủ tục thanh lý tài sản oto của công ty bán lại cho cá…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *