Các anh chị cho em hỏi trường hợp ký hợp đồng lao động với những người làm việc …

Các anh chị cho em hỏi trường hợp ký hợp đồng lao động với những người làm việc 2 nơi nhưng trong hợp đồng sẽ ghi là do 1 trong 2 công ty chi trả thì có được không ạ?
ví dụ: A ký 2 HĐLĐ với Công ty N và M, trong HĐ với Công ty M, có ghi: tiền lương + các chế độ sẽ do Công ty N chi trả (Cty N là Công ty mẹ của M)
Em cảm ơn các anh/chị!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 20, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *