Cả nhà cho em hỏi trên phần mềm Misa mà muốn kết xuất ra excel 1 lúc được toàn …

Cả nhà cho em hỏi trên phần mềm Misa mà muốn kết xuất ra excel 1 lúc được toàn bộ phiếu thu của một năm có làm được không ạ?

In tưng phiếu mất thời gian quá ạ.
Cảm ơn cả nhà

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 20, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Cả nhà cho em hỏi trên phần mềm Misa mà muốn kết xuất ra excel 1 lúc được toàn …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *