CHo em hỏi một chút ạ. 1. Ký HĐLĐ với người đã về hưu có cần thủ tục gì đặc biệt…

CHo em hỏi một chút ạ.
1. Ký HĐLĐ với người đã về hưu có cần thủ tục gì đặc biệt không ạ?
2. Về đóng thuế TNCN: lao động thời vụ có thu nhập 2 nơi, dù thu nhập 2 nơi không quá 108 triệu cũng không làm cam kêt 02 mà khấu trừ 10% tại nguồn rồi cho NLĐ tự QT đúng không ạ?
3. Có cách nào để NLĐ thời vụ có thu nhập 2 nơi mà mình quyết toán được cho ngta không ạ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 19, 2017

account_box admin

9 thoughts on “CHo em hỏi một chút ạ. 1. Ký HĐLĐ với người đã về hưu có cần thủ tục gì đặc biệt…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *