Các a chị cho e hỏi với ạ. Bên e chia doanh thu theo số thu trực tiếp hợp đồng. …

Các a chị cho e hỏi với ạ. Bên e chia doanh thu theo số thu trực tiếp hợp đồng. Vậy doanh thu đó trừ đi thuế TNDN rồi có trừ Thuế GTGT 10% nữa k ạ? Hay trong 20% thuế TNDN đã bao gồm 10% thuế GTGT rồi ạ? E mông lung quá.hjc

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 19, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *