Cả nhà cho mình hỏi với nộp thuế XNK và thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp được onl…

Cả nhà cho mình hỏi với nộp thuế XNK và thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp được online như các sắc thuế khác chưa hay mình vẫn phải vác tiền ra NH or kho bạc để nộp trực tiếp ạ? Lâu nay mình ko làm về XNK nên ko nắm bắt đc tình hình. Cảm ơn cả nhà!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 19, 2017

account_box admin

One thought on “Cả nhà cho mình hỏi với nộp thuế XNK và thuế GTGT hàng nhập khẩu đã nộp được onl…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *