Anh chị cho em hỏi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ạ! bên em tháng 5 này hủy …

Anh chị cho em hỏi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ạ!
bên em tháng 5 này hủy 76 tờ hóa đơn do bên em thay đổi mẫu và thay đổi tên từ doanh nghiệp thành công ty, địa chỉ.
Em đã làm thông báo tình hình hủy hóa đơn và thông báo phát hành hóa đơn mới 19/5/2017.
1. Nay cán bộ thuế hướng dẫn em cần báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2/2017 đến thời điểm này và ghi vào đó là hủy 76 tờ hóa đơn để kết thúc hóa đơn của doanh nghiệp.
Nhưng em băn khoăn là nếu giowf BC tình hình sử dụng hóa đơn quý 2, thì tháng 5 mình sử dụng tới tháng 7 mình vẫn báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 2. vậy sẽ bị gửi BC 2 lần (gửi lần 2 ạ)
2. Trước em không làm thế mà em làm 2 dòng trong BC tình hình sdhđ. Dòng 1 em làm phát sinh quý và điền số hủy trong kỳ. Dòng 2 em ghi tên loại ký hiệu hóa đơn mới thông báo phát hành trong kỳ.
Anh chị nào có kinh nghiệm báo cáo rồi chỉ giúp em thế nào là đúng với nhé! Em cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 19, 2017

account_box admin

One thought on “Anh chị cho em hỏi báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ạ! bên em tháng 5 này hủy …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *