Trong quá trình Sản xuất kinh doanh, đa số các DN đều phải đi vay vốn, khi đó DN…

Trong quá trình Sản xuất kinh doanh, đa số các DN đều phải đi vay vốn, khi đó DN bỏ ra khoản chi phí, đó là lãi tiền vay, vậy lãi tiền vay được hạch toán như thế nào, có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN hay không, nếu vay của cá nhân thì cá nhân cho DN vay có phải đóng thuế TNCN không…các bạn tham khảo bài viết dưới đây nhé. Chúc các bạn thành công.Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2017

account_box admin

3 thoughts on “Trong quá trình Sản xuất kinh doanh, đa số các DN đều phải đi vay vốn, khi đó DN…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *