Em chào cả nhà. Em đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng cho Công ty. Có Anh chị nà…

Em chào cả nhà. Em đang làm thủ tục vay vốn ngân hàng cho Công ty. Có Anh chị nào đã từng làm thủ tục này rồi chỉ cho em với ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *