Các bạn cho mình hỏi, Cty mình nộp tờ khai thuế theo quý,mình đã nộp tờ khai quý…

Các bạn cho mình hỏi, Cty mình nộp tờ khai thuế theo quý,mình đã nộp tờ khai quý 1-2017. Nhưng bjó mới biết con thiếu 2 tờ hoa đơn xuất bán hàng chưa kê khaị.bi giờ mình làm tờ khai bổ sung hay mình kể khai trong tháng 4 này.nho cả nhà giúp.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Các bạn cho mình hỏi, Cty mình nộp tờ khai thuế theo quý,mình đã nộp tờ khai quý…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *