Ai rành về ủy thác nhập khẩu cho em hỏi vấn đề này, liên quan tới 3 công ty: Mẹ,…

Ai rành về ủy thác nhập khẩu cho em hỏi vấn đề này, liên quan tới 3 công ty: Mẹ, Con và Đối Tác. Công ty Mẹ ở Singapore, công ty Con ở Việt Nam và Đối Tác ở Đài Loan.

[Tình huống]
Công ty em hiện tại làm dịch vụ kế toán cho công ty Con, công ty Con sẽ nhận hàng do công ty Mẹ mua, sau đó gia công và nhận ủy thác làm thủ tục xuất khẩu cho Đối Tác ở Đài Loan, tiền hàng sẽ do Đối Tác chuyển khoản trực tiếp cho công ty Mẹ, công ty Con chỉ ăn tiền gia công và hoa hồng xuất khẩu.

[Câu hỏi]
Thuế TNDN của lô hàng xuất khẩu là Mẹ chịu hay Con chịu (và em cần văn bản chứng minh), tiện thể nói luôn là bên Con không muốn chịu, vì họ có ăn được đồng nào đâu.

Cảm ơn các anh chị ạ.

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 18, 2017

account_box admin

2 thoughts on “Ai rành về ủy thác nhập khẩu cho em hỏi vấn đề này, liên quan tới 3 công ty: Mẹ,…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *