Giờ này có ac nào còn thức, giúp e với ạ, e nộp tờ khai thuế mãi không được, máy…

Giờ này có ac nào còn thức, giúp e với ạ, e nộp tờ khai thuế mãi không được, máy cứ báo là xin vui lòng thực hiện chức năng sau vài phút, e cảm ơn ạ

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 17, 2017

account_box admin

One thought on “Giờ này có ac nào còn thức, giúp e với ạ, e nộp tờ khai thuế mãi không được, máy…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *