Công văn số 1986/TCT-QLN của Tổng cục Thuế ngày 15/05/2017 v/v gia hạn nộp thuế …

Công văn số 1986/TCT-QLN của Tổng cục Thuế ngày 15/05/2017 v/v gia hạn nộp thuế
==========
(Xem nội dung đầy đủ tại văn bản đính kèm)
==========

Các bạn tham khảo công văn này để biết căn cứ, điều kiện và thủ tục để Người nộp thuế được gia hạn nộp thuế.

17/05/2017 – Hoa Nguyen


Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *