Chào cả nhà! Nhà mình là hộ kinh doanh cụ thể là kinh doanh khách sạn. Mình muốn…

Chào cả nhà! Nhà mình là hộ kinh doanh cụ thể là kinh doanh khách sạn. Mình muốn hỏi mọi người về vấn đề hủy hóa đơn trường hợp liên đỏ đã sé rời. Mình lập biên bản hủy giữa 2 bên. Nhưng bên mua là 1 cán bộ thuộc cơ quan tổ chức có cần phải người đại diện đứng đầu cơ quan đó ký vào biên bản k? hay chỉ cần người mua hàng ký vào vào biên bản là xong???? Cảm ơn mọi người!

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 17, 2017

account_box admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *