Rất mong gia đình kt nhà minh tư vấn giúp e với ạ, e đang cần gấp ạ: Công ty em …

Rất mong gia đình kt nhà minh tư vấn giúp e với ạ, e đang cần gấp ạ: Công ty em nhận thầu 1 công trình xây dựng thời gian thi công là 1 năm T8/2016-T8/2017 ( chỉ nhận thầu phần nhân công) năm 2016 e đã tính chi phí 1 phần nhân công cho công trình này , đến năm nay 2017 công trình chưa hoàn thành nên chưa quyết toán và xuất hóa đơn, bên chủ đầu tư nói không lấy hóa đơn nhân công của bên em nữa, giờ phần tiền lương em đã chi trả năm 2016 phải giải quyết thế nào ạ ?

Tình huống kế toán – Nguồn: Internet

local_offerevent_note May 16, 2017

account_box admin

6 thoughts on “Rất mong gia đình kt nhà minh tư vấn giúp e với ạ, e đang cần gấp ạ: Công ty em …”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *